حافظ راعینمایش همه نوشته ها

Avatar for حافظ راعی

من حافظ راعی هستم متخصص بیوتکنولوژی، برنامه نویسی و بیوانفورماتیک

دکتر مسعود پزشکیان رییس جمهور

نامه‌ای به منتخب جمهور

این نامه‌ایست به منتخب جمهور، مینویسم تا در تاریخ ثبت شود مردم بخوانند، بدانند که ما در کجای تاریخ ایستاده بودیم و چه توقعاتی از دکتر مسعود پزشکیان منتخب جمهور وجود داشت که او را راهی پاستور کرد. ضمن عرض تبریک به دکتر مسعود پزشکیان منتخب جمهور این توقعات ما ملت ایران است که برایتان مینویسم. ... ادامه مطلب