طراحی دارو به کمک هوش مصنوعی

در قالب دو دوره و یک کارگاه
تومان 1,540,000
  • دوره آنلاین کاربرد هوش مصنوعی
  • دوره 0 تا 100 طراحی دارو
  • کارگاه پیشرفته فارماکوفور
جدید