آکادمی آموزشی حافظ راعی

کارگاه پیشرفته فارماکوفور

کارگاه پیشرفته فارماکوفور

کارگاه پیشرفته فارماکوفور، به آموزش یکی از روش های پیشرفته طراحی دارو به کمک کامپیوتر می پردازد این کارگاه پیشرفته در امتداد مطالب مطرح شده در دوره 0 تا 100 طراحی دارو می باشد و در این کارگاه علاوه بر تکمیل مباحث گذشته نرم افزارهای دیگری مثل پایمول و ... آموزش داده می شود.

فهرست مطالب

معرفی مختصر دوره:

(این کارگاه به عنوان آپدیت دوره به رایگان در اختیار شرکت کنندگان دوره طراحی دارو قرار گرفته است.)

مدل‌سازی #فارماکوفور، فناوری پیشرفته‌ای است که برای شناسایی و استخراج فعل و انفعالات احتمالی بین مجموعه لیگاند-گیرنده استفاده می‌شود. فعل و انفعالات شناسایی شده شامل ویژگی های فضایی و الکترونیکی استاندارد است که برای ایجاد یک پاسخ بیولوژیکی ضروری است.

یک فارماکوفور ویژگی های مولکولی را به صورت زیر نشان می دهد: ساختار سه بعدی (گروه آبگریز، گروه قابل یونیزاسیون، دهنده یا گیرنده H) ساختار دو بعدی (جایگزین ها) ساختار یک بعدی (خواص فیزیکی یا بیولوژیکی) و برای درک تعامل بین گیرنده و لیگاند ضروری است. طراحی داروی جدید برای درمان بیماری مورد نظر از ویژگی های مهم است. همچنین به عنوان آرایش هندسی ضروری اتم ها یا گروه های عاملی لازم برای ایجاد یک پاسخ بیولوژیکی معین تعریف می شود.

سرفصل های دوره:

🔵 دسترسی به با کیفیت ترین محتوای ویدئویی

🔴آموزش تخصصی طراحی دارو بر اساس روش مدلسازی فارماکوفور

🔵 آموزش کامل نرم افزار پایمول

🔴آموزش پایگاه داده ها و نرم افزار های تحت وب جهت انجام مطالعات تخصصی

🔵مطالعه موردی و حل مثال (case study)

🔴پشتیبانی تا نوشتن مقاله

🔵آموزش تحلیل و تفسیر نتایج بدست آمده از نرم افزارها

و…

چرا این کارگاه مهم است؟!

(هدیه به شرکت کنندگان دوره طراحی دارو) کارگاه پیشرفته #فارماکوفور از ۰ تا ۱۰۰ به همراه آموزش #نرم افزار #پایمول و پایگاه داده های مربوطه + تحلیل فوق حرفه ای نتایج بدست آمده مناسب برای نوشتن #مقاله و تخصص در حوزه اکتشاف و طراحی دارو و استخدام در واحدهای #تحقیق و توسعه شرکت های #داروسازی.